Komunikat
Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności
Komunikat
Prokuratury Krajowej
Komendy Głównej Policji
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Europejskiego Centrum Konsumenckiego
FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 15 maja 2019 r.

Komunikat

Szanowni Klienci,

Dla poprawy jakości obsługi Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej przygotowuje się do generalnego remontu głównej siedziby przy ul. 3 Maja 32.

Aby zminimalizować Państwu niedogodności związane z pracami remontowymi od 15.10.2018r. obsługa klientów indywidualnych (rachunki ROR, lokaty, kredyty mieszkaniowe i konsumenckie) prowadzona będzie w naszej nowej placówce zlokalizowanej w Ostrowi Mazowieckiej przy Pl. Księżnej Anny Mazowieckiej 1 (obok Ratusza).

Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Komunikat

Drogi Kliencie,

Z dniem 08 sierpnia 2018r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017r., w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. Powyższe regulacje wynikają z obowiązku dostosowania się krajów Unii Europejskiej do postanowień przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/EU z dnia 23 lipca 2014r., w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
Z uwagi na powyższe, zmianie ulegają:

 • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych,
 • Regulamin funkcjonowania bankowości elektronicznej,
 • Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i jego jednostki organizacyjne.


 • ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
  W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Komunikat
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania wniosku na Program "Dobry Start" 300+ w naszej bankowości elektronicznej w zakładce Wnioski. Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej.
Komunikat
Szanowni Państwo,
Z dniem 01 lipca 2018r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że zgodnie z ww. ustawą, otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.
Komunikat
Drogi Kliencie, aby przelew zagraniczny został zrealizowany w trybie pilny należy po wprowadzeniu go w systemie bankowości elektronicznej przejść do zakładki:
Kontakt -> Nowa wiadomość -> /Kategoria wiadomości/Rozliczenia-przelewy zagraniczne pilne
i dokonać adnotacji w Treści wiadomości w postaci:

PILNE kwota przelewu, rachunek odbiorcy w formacie IBAN, nazwa odbiorcy.

Np. PILNE 1350,00 EUR DE89370400440532013000 Factory Company Limited Berlin


Po prawidłowym wysłaniu dostajemy wiadomość zwrotną "zaakceptowany pilny"

Opłaty zgodnie z obowiązującą "Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy i jego jednostki organizacyjne"
Komunikat
Uprzejmie informujemy o ustawowej zmianie w zakresie realizacji płatności do ZUS, dzięki której każdy przedsiębiorca powinien otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dedykowany rachunek bankowy do przelewania wszystkich składek ZUS (tzw. indywidualny rachunek składkowy). Zmiany ustawy nakazują aby każdy przedsiębiorca wykonywał przelew ZUS na swój indywidualny rachunek składkowy, z którego to ZUS będzie rozdysponowywał środki samodzielnie między poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Jeżeli do końca 2017 r. płatnik ZUS nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego, powinien skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z powyższym w dniu: -01.01.2018r. płatnik będzie mógł wykonać płatności do ZUS poziomu opcji "zwykłego przelewu", na otrzymany z ZUS rachunek, przelewy wykonywane na stary rachunek ZUS będą automatycznie odrzucane.
Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.
Komunikat
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 04.12.2017r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące:

 • Regulaminu funkcjonowania bankowości elektronicznej,
 • Regulaminu otwierania rachunków dla Klientów Indywidualnych,
 • Regulaminu otwierania rachunków dla Klientów Instytucjonalnych.
Zmiany dotyczą w szczególności zasad funkcjonowania bankowości elektronicznej.

Informacja dla Klientów Indywidualnych:
Uprzejmie informujemy, że brak Państwa sprzeciwu w zakresie zmian do dnia wejścia w życie ww. Regulaminów, będzie jednoznaczny z Państwa akceptacją warunków zawartych w ww. Regulaminach.
Informujemy ponadto, że do dnia 03.12.2017r. mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.
W przypadku, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw, ale nie dokonają wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Informacja dla Klientów Instytucjonalnych:
W terminie 30 dni od otrzymania niniejszej informacji mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian Regulaminów. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian. Złożenie oświadczenia powoduje rozwiązanie umowy wskutek wypowiedzenia przez Klienta w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia przez Bank.

Informujemy, że dalsze korzystanie z rachunku od dnia 04.12.2017r. będzie możliwe wyłącznie po akceptacji ww. Regulaminów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ww. Regulaminami.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj