Komunikat
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 04.12.2017r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące:

 • Regulaminu funkcjonowania bankowości elektronicznej,
 • Regulaminu otwierania rachunków dla Klientów Indywidualnych,
 • Regulaminu otwierania rachunków dla Klientów Instytucjonalnych.
Zmiany dotyczą w szczególności zasad funkcjonowania bankowości elektronicznej.

Informacja dla Klientów Indywidualnych:
Uprzejmie informujemy, że brak Państwa sprzeciwu w zakresie zmian do dnia wejścia w życie ww. Regulaminów, będzie jednoznaczny z Państwa akceptacją warunków zawartych w ww. Regulaminach.
Informujemy ponadto, że do dnia 03.12.2017r. mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.
W przypadku, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw, ale nie dokonają wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Informacja dla Klientów Instytucjonalnych:
W terminie 30 dni od otrzymania niniejszej informacji mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian Regulaminów. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian. Złożenie oświadczenia powoduje rozwiązanie umowy wskutek wypowiedzenia przez Klienta w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia przez Bank.

Informujemy, że dalsze korzystanie z rachunku od dnia 04.12.2017r. będzie możliwe wyłącznie po akceptacji ww. Regulaminów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ww. Regulaminami.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj